Du är här

Allmänt om scouting i SSS

New Balance 993 Sale Cheap click here for more info


Kårens officiella jubileumsfoto - © Tetti Lundsten

Scoutkåren - St. Simons Sjöfararna rf

St. Simons Sjöfararna grundades hösten 1959 (se mera om vår historia). Idag har vi ca 100 aktiva medlemmar, och räknar man också med våra understödande medlemmar är vi ca 150 medlemmar, vilket gör oss till en av de största svenskspråkiga kårerna i regionen. Kåren är en sjöscoutkår och har två H-båtar, Simone och Simonetta, men då den finländska sommaren är så kort har vi också mycket verksamhet på land. För de yngre åldersgrupperna är Koupo lägergård med omnejd ett populärt utfärdsmål. 

Kåren är en registrerad förening och på så sätt helt självstående, men sedan starten har kåren en nära kontakt till församlingen i Pargas. Bland annat har vi vår kårlokal i församlingshemmets källare. 

Verksamhet

Kåren har nästan all sin veckoverksamhet på onsdagar och oftast finns vi då i kårlokalen. De första mötena börjar kl. 18 och vi håller på till ca 21. På hösten börjar vi veckomötena oftast första onsdagen i september och håller på ungefär till självständighetsdagen. Sedan börjar vi igen på våren onsdagen efter trettondagen och håller möten fram till början på maj. Sommarläger har vi oftast kring månadsskiftet juli-augusti, men det kan variera. Under varje termin strävar vi till att ha åtminstone en utfärd, oftast till Åbo, antingen för att simma eller bowla, klättra etc.

Ledare, rovrar och föräldrar träffas en gång i månaden (under terminerna) på bastukvällar - oftast första tisdagen i månaden. I samband med bastukvällarna hålls också kårens kårkvarter (styrelsemöten) och vår- och höstmöten. Alla är hjärtligt välkomna med på bastukvällarna; man måste inte bada bastu om man inte vill och det finns alltid grillkorv så det räcker åt alla! Gemensam start har vi från kårlokalen kl. 18.45.

Ungefär vart annat år brukar kåren också åka på en utlandsresa (åldersgräns 13/16 år). Vi har varit till England, Italien, Island, Schweiz... Mera info om resorna hittar ni här.

Närmare information om kårens verksamhet hittar man här på hemsidorna (under program och de olika åldersgrupperna) samt i Pargas Kungörelser under föreningsspalten.

Åldersgrupperna

Sedan 2008 har scoutingen i Finland delats upp i nya åldersgrupper. Målet är att programmet bättre skall motsvara den personliga utvecklingen samtidigt som man försöker förebygga att scouter slutar då de byter skola. Programmet har också byggts upp så att det finns program högre upp i åldrarna och officiellt räknas man som ledare först då man är 22år gammal. Mera information hittar du under respektive åldersgrupps sida, grupperna är:

  • Vargungar (7-9år)
  • Äventyrsscouter (10-12år)
  • Spejarscouter (12-14år)
  • Explorerscouter (15-17år)
  • Roverscouter (18-22år)
  • ledare (22+)

 

Kläder och märken

Under 2010 har kåren låtit göra collegetröjor och fleecerockar med kårens logo på ryggen. Vill man skaffa en egen kårcollege eller -fleece kan man besöka Kelovee (Köpmansgatan 22, Pargas) och fråga efter St. Simons Sjöfararnas blusar så får man mera info där. Om efterfrågan finns kan vi göra en ny gemensam beställning där en mängdrabatt ryms med. Kårens blus ersätter inte en scoutblus men för vargungar som ännu växer kan det vara ett bra alternativ. Blusen kan man med fördel använda på scoutmöten och på läger, eller förstås när man vill.

Nästan alla märken som en scout behöver kan köpas från Partiovaruste (Västerlånggatan 13, Åbo). Men för att underlätta för våra medlemmar har kåren köpt in av märkena, och man kan köpa dem av oss. Märken kan man enklast köpa från kåren vid något högtidligare tillfälle (julfest, våravslutning eller någon av scoutgudstjänsterna). Ledarna har då märkena till salu vid kaffet efteråt. Det finns två märken som endast går att få via kåren, nämligen "Pargas" och kårens eget emblem. Vilka märken som behövs framgår från märkesguiden

Scouting

Från www.scout.fi:

Scouting är äventyr och vänner, verksamhet ute och inne, gemenskap och att lära sig nytt genom att göra själv - under trygga förhållanden! I scouterna utvecklas individen i grupp. 

Scouting är verksamhet för barn och ungdomar där var och en har möjlighet att enligt sina personliga förutsättningar växa till en balanserad, frisk, ansvarskännande och självständig medlem av samhället. Målsättningen är att hjälpa den enskilda scouten att växa, utvecklas och leva i balans med sig själv, med andra människor och med sin omgivning. Idag finns det cirka 38 miljoner scouter i nästan alla världens länder. 

Några intressanta länkar:

Scoutingen är frivillig, öppen för alla, internationell, självständig och partipolitiskt obunden!

I Finland finns det ca 70 000 scouter, svenskspråkiga scouter finns det ca 5 000 i 70 olika föreningar. Scoutingen är den största barn- och ungdomsorganisationen i Finland.

Till Finland kom scoutingen 1910, tre år efter att Lord Baden Powell grundade scoutingen i England, 1907. På internationell nivå finns det takorganisationerna WOSM (World Organization of Scout Movement) och WAGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts). Alla scouter i Finland hör till båda världsförbunden. Totalt räknar man med att det finns ca 38 miljoner scouter i hela världen, endast ett fåtal länder saknar helt scouting (i dessa länder är scouting förbjuden).

I Finland heter takorganisationen Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry, ofta förkortat SP-FS. Som medlemmar i SP-FS är alla scouter försäkrade och får vissa medlemsförmåner. Se närmare info om säkerhet och förmåner. Alla Finlandssvenska scouter hör sedan till Finlands Svenska Scouter (FiSSc) som räknas som ett av distrikten inom SP-FS, FiSSc ansvarar för all svenskspråkig scouting i Finland. För att sedan göra strukturen ännu lite mer komplicerad delas FiSSc in i regioner. Vi, St. Simons Sjöfararna, hör till Ålands och sydvästra Finlands scouter, som faktiskt inte har någon förkortning (än)! Regionerna finns närmast för att hjälpa och underlätta koordineringen av verksamheten. Själva verksamheten sker förstås i de egna scoutkårerna!

 

Drivs av Drupal

© St. Simons Sjöfararna 2011 - Eric Jansson

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer